fbpx

Popraw swoje wyniki sportowe dzięki szczegółowym pomiarom

Dlaczego pomiary są tak ważne?

Zrozumienie swojego ciała i postępów to podstawa aby móc skutecznie progresować w każdej formie treningu i rehabilitacji.

Dlatego u mnie w gabinecie przykładamy ogromną wagę do regularnych pomiarów, które są fundamentem efektywnego, skutecznego i spersonalizowanego planu leczenia i treningu.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie oraz sprawdzone metody aby precyzyjnie określić skuteczność aktualnego planu, a następnie na podstawie wyników dopasowujemy go do potrzeb twojego ciała.

Regularne ulepszanie planu pozwoli nam przyspieszyć twoje leczenie i zagwarantować lepsze wyniki sportowe, w jeszcze krótszym czasie.

Co jesteśmy w stanie zmierzyć?

Co nam to daje?

Jak wygląda proces?

1 – Wywiad: Rozpoczynamy od szczegółowego wywiadu, aby dowiedzieć się więcej o Twojej aktywności sportowej, doświadczeniach z kontuzjami, bieżących problemach oraz celach. Pozwala to na zrozumienie Twoich unikalnych potrzeb i oczekiwań.

2 – Określenie Testów: Na podstawie wywiadu określam zestaw 6-9 testów, dostosowanych do Twojego profilu i celów. Wybieram je tak, aby dały nam najbardziej kompleksowy obraz Twojej kondycji i zdolności.

3 – Rozgrzewka Ogólna: Przed przystąpieniem do testów, przeprowadzamy rozgrzewkę ogólną, która przygotuje Twoje ciało do wysiłku i minimalizuje ryzyko kontuzji.

4 – Rozgrzewka Specyficzna: Bezpośrednio przed każdym testem wykonujemy rozgrzewkę specyficzną, dopasowaną do wymagań danego testu. To zapewnia najlepsze warunki do oceny twoich umiejętności i wydajności.

5 – Przeprowadzenie Testów: W tej fazie dokładnie przeprowadzamy wybrane testy. Każdy z nich jest starannie monitorowany, aby zapewnić dokładność i rzetelność wyników.

6 – Analiza i Raportowanie Wyników: Po zakończeniu testów, dokładnie analizuję zebrane dane. W ciągu 48 godzin otrzymasz szczegółowy raport w formie PDF i Excel, zawierający wyniki, obliczenia oraz wskazanie Twoich słabych i mocnych stron. Ten raport stanowi podstawę do dalszych działań i optymalizacji treningu oraz rehabilitacji.

Najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy!

Kinvent link

Link to nowoczesne urządzenie do pomiaru izometrycznej siły i treningu z biofeedbackiem. Zapewnia precyzyjne dane o sile mięśniowej, umożliwiając obserwację postępów na wykresach i generowanie raportów PDF. Jest skuteczne w diagnozowaniu i terapii zaburzeń nerwowo-mięśniowych.

KINVENT MOVE

Elektroniczny goniometr to narzędzie do oceny zakresu ruchu, wspierające rehabilitację i monitorowanie postępów. Umożliwia dostosowanie terapii dzięki dokładnym pomiarom i wizualizacji na wykresach, zapewniając obiektywną kwantyfikację postępu pacjenta.

MY JUMP LAB

Ten program wykorzystuje kamerę do analizy dynamicznych aspektów ruchu, umożliwiając ocenę takich parametrów jak wysokość skoku, czas kontaktu z ziemią czy profil siły-wytrzymałości. Dzięki możliwości zwolnienia tempa ułatwia identyfikację wzorców ruchowych, dysbalansów mięśniowych i innych istotnych elementów.

Zwiększ skuteczność swoich treningów oraz rehabilitacji i zapisz się na pomiary!